ازن ژنراتور

خصوصيات ميكروب كشي ازن بيانگر پتانسيل زياد اكسيداسيون آن است . تحقيقات نشان دهنده آن ميباشد كه گند زدايي توسط ازن ژنراتور حاصل اثر مستقيم آن بر باكتريها و تجزيه ديواره سلولي باكتريها ميباشد كه از اين نظر با مكانيسم توليد كلر در گندزدايي متفاوت بوده است . با توجه به قدرت زياد گندزدايي  ازن ژنراتور در مقابل كلرزن ( 25 برابر ) و ساير گند زدايي كننده ها زمان كمتري براي تكميل فرايند گندزدايي نياز مند ميباشد . بررسي ها همچنين حاكي از توانايي بالاي ازن ژنراتور جهت از بين بردن ويروس ها در مقايسه با كلر ميباشد . 
ازن ژنراتور مصارف عمده اي در تصفيه نمودن آب آشاميدني از قبيل كنترل طعم و بو كنترل رنگ و حذف آهن و منگنز علاوه بر گند زدايي دارد . قدرت اكسيد كنندگي ازن با استفاده از دستگاه ازن ژنراتور در شفاف سازي منابع آبي با كيفيت پايين مثل آبهاي باز يافتي بسيار حائز اهميت ميباشد . دستگاه ازن ژنراتور مواد معدني زائد را بطور كامل اكسيد نموده و باعث ته نشيني و حذف كامل آنها ميشود. 


قيمت ازن ژنراتور

قيمت دستگاه ازن ژنراتور بستگي به عوامل زير دارد
دبي آبي كه بايد مورد گندزدايي قرارگرفته ميشود.
حجم و دبي آب بر حسب ليتر كه مورد استفاده واقع ميگردد.
استفاده كردن كپسول هوا و يا استفاده از دستگاه هواساز.
نوع دستگاه كمپرسور و يا هواساز قابل استفاده در ازن ژنراتور.
جهت كسب اطلاعات بيشتر در زمينه قيمت دستگاه ازن ژنراتور و هر گونه مشاوره با كارشناسان ما در گروه صنعتي مهاب تماسحاصل نموده تا كليه اطلاعات در اختيار شما مصرف كننده گرامي قرار گيرد .

دستگاه ازن ژنراتور با 3 روش توليد ازن مينمايد 


روش تخليه الكتريكي كرونا
تابش اشعه هاي ماوراي بنفش 
الكتروليز آب با خلوص بالا
دستگاه ازن ژنراتور بدون نياز به لوازم جانبي مانند خشك كن ، چيلر، پمپ توليد هوا ، كپسول هوا و ...و فقط با  برق 220 ولت شهري مقدار ازن مورد نياز را بصورت دائم توليد و بدون توجه به رطوبت و دما و با راندمان بالا و مصرف انرژي پايين به كا رخود ادامه ميدهد